‘กรีนเซอคูล่าร์’ หารือศูนย์ฯ มุ่งทำโครงการจัดการน้ำเสีย

ศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ พร้อมด้วย อ.ดร.ภูมินทร์ ถานอาจนา อาจารย์วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ และ ดร.ทัศชา ทรัพย์มีชัย ผู้ประสานงานอุตสาหกรรมของศูนย์ฯ ได้พบกับกับผู้บริหาร บริษัท กรีนเซอคูล่าร์ จำกัด ซึ่งนำโดย ดร.เจนวิทย์ กรอบทอง ณ ห้องประชุมที่ทำการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ด้วยบริษัทต้องการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือใหม่ด้านการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th