กล้องจุลทรรศน์จะใช้งานในมือถือได้ ต้องมีเลนส์กล้องกำลังขยายสูง ทีมวิจัยของศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ จึงได้ศึกษาวิธีการขึ้นรูปเลนส์ไว้ใช้เองจากพอลิเมอร์พีดีเอ็มเอสที่ใสและหักเหแสงได้ใกล้เคียงกับแก้ว ให้มีกำลังขยายตั้งแต่ 5 ถึง 60 เท่า โดยใช้ชุดอุปกรณ์ที่นำเสนอวิธีการขึ้นรูปแบบใหม่ เพียงหยดพีดีเอ็มเอสในรูปของเหลวที่อุณหภูมิห้องบนแม่พิมพ์ผิวเรียบ จากนั้นทิ้งไว้ให้แข็งตัวภายในเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง หรือ 10 นาที ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส วัสดุที่ได้มีลักษณะเป็นเลนส์นูน ซึ่งผู้ใช้สามารถควบคุมทั้งความหนา รัศมีความโค้ง ระยะโฟกัส และกำลังขยายได้ จากการกำหนดขนาดพื้นผิวของพิมพ์และปริมาตรของหยดของเหลว นับเป็นวิธีขึ้นรูปเลนส์จากพีดีเอ็มเอสที่ง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมา ไม่ซับซ้อน ใช้เวลาน้อย มีอัตราการทำซ้ำสูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์ และต้นทุนผลิตต่ำ ช่วยเปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้าถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเล็ก ๆ รอบตัวได้

ชุดอุปกรณ์ขึ้นรูปเลนส์พอลิเมอร์จากพีดีเอ็มเอสสำหรับใช้เป็นกล้องจุลทรรศน์ในสมาร์ทโฟน เป็นผลงานวิจัยของศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถติดต่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จุฬาฯ โทร 0-2218-4141 ถึง 2 หรือ www.petromat.org, เฟสบุ๊ก petromat.coe

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th