PETROMAT จับมือ SHERA เดินหน้าสร้างนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก สานต่อโพรเจกต์วัสดุก่อสร้างสมรรถนะสูง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ร่วมกับบริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการเรื่องการพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ด้วยกลไกศูนย์ฯ ครั้งนี้ต่อเนื่องกันเป็นปีที่สอง ในการต่อยอดการวิจัยด้านวัสดุก่อสร้าง

วันที่ 30 พ.ค. 2565 คณะทำงานของปิโตรแมท นำโดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ และศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมบริษัท วงษ์พิทักษ์ คอนกรีตมิกเซอร์ จำกัด และบริษัทในเครือวงษ์พิทักษ์ ที่จังหวัดราชบุรี พร้อมกันนี้ยังได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยฯ ที่ร่วมกับทางเฌอร่าตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา

ดร.บัณฑิต โคตรฐิติธรรม ผู้รับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และ ดร.วิชิต ประกายพรรณ นักวิจัยพี่เลี้ยงจากเฌอร่า ได้ร่วมกับบริษัทในเครือวงษ์พิทักษ์ เพื่อดำเนินการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัยเชิงอุตสาหกรรมในการพัฒนาวัสดุคอมโพสิตสมรรถนะสูงเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง”

ในวันดังกล่าว ดร.บัณฑิต ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ทำสำเร็จเมื่อรับทุนในปีแรก ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์ ที่แข็งแรงทนทานคล้ายกับคอนกรีต แต่จีโอพอลิเมอร์มีข้อดีเหนือว่าคอนกรีตเพราะสามารถผลิตได้ที่อุณหภูมิห้อง ทั้งนี้ผลผลิตที่เกิดขึ้นได้นำไปต่อยอดเป็นหลังคาอันมีรูปลักษณ์เหมือนไม้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของเฌอร่า

ส่วนในปีนี้ ดร.บัณฑิต กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ Precast Concrete อันได้แก่ เสาและแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับสูตรเพื่อและลดต้นทุนและระยะเวลาในการผลิต โดยได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากปีก่อนที่ได้จากเฌอร่ามาปรับใช้ในงาน

ด้าน ดร.วิชิต ได้ให้ความคิดเห็นว่า สำหรับนักวิจัยที่จบใหม่ เมื่อเข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมต้องรู้จักสื่อสารกับผู้บริหารที่เป็นนักธุรกิจให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการวิจัย โดยต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ทั้งด้านคุณภาพและต้นทุนราคา โดยตนพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในโครงการพัฒนานักวิจัยระดับสูงสำหรับป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรม

หลังจากนั้นคณะทำงานของปิโตรแมทได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต Precast Concrete ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือนี้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th