สวัสดีปีขาล! ด้วยของขวัญสุดพิเศษจากนักวิจัยในสังกัด

วันที่ 2 ก.พ. 65 ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ จิตการค้า อาจารย์วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ หนึ่งในนักวิจัยในเครือข่ายของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่ศูนย์ฯ โดยคุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนผู้บริหารศูนย์ฯ ในการรับมอบ พร้อมกันนี้ศูนย์ฯ ยังได้มอบของขวัญที่ระลึกแด่ ศ.ดร.ศิริรัตน์ เพื่อเป็นการตอบแทนในโอกาสที่ท่านได้มาสวัสดีปีใหม่บุคลากรของศูนย์ฯ ในปีนี้

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th