สมาชิกศูนย์ฯ ร่วมเป็นกรรมการในงาน NITAD18 Hackathon รวมพลคนรุ่นใหม่ แก้ไขปัญหาขยะชุมชน

สมาชิกศูนย์ฯ ร่วมเป็นกรรมการในงาน NITAD Hackathon กิจกรรมรวมพลคนรุ่นใหม่ แก้ไขปัญหาขยะชุมชน

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2565 คุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรมของศูนย์ฯ และผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste ได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน “นวัตกรรมการจัดการขยะสำหรับชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง นิติ 1” ซึ่งเป็นโจทย์สำหรับการแข่งขันในงานนิทรรศทางวิชาการ ครั้งที่ 18 ที่จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (NITAD18)

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เสนอแนวคิดการใช้ความรู้ในเชิงวิศวกรรม ในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง และกระตุ้นผู้คนให้หันมามีส่วนร่วมในการแยกขยะให้มากขึ้น

ทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนเคหะบางโฉลง สู่การเป็นต้นแบบที่ชุมชนอื่นสามารถนำแนวทางการจัดการขยะไปปฏิบัติตาม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th