ศูนย์ฯ เข้าอวยพรปีใหม่แด่นายกสภาจุฬาฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้เข้าพบศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารจามจุรี 4 จุฬาฯ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 6 มกราคม 2566

โดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพูดคุยและกล่าวคำอวยพรแด่นายกสภาจุฬาฯ ในโอกาสขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ 2566

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th