ศูนย์ฯ ร่วมกับกรมโรงงานฯ จัดอบรมหลักสูตรด้าน ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’

จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้วสำหรับหลักสูตร ‘เศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรม (Technology of Circular Economy in Process)’ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเจ้าภาพ ร่วมด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ
ภายหลังจากที่การอบรมจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันนี้ (3 มีนาคม 2565) มีผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมจากทั่วประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเกือบ 200 คน
ในการอบรมประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และหลักการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบรรยายโดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ
โดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้บรรยายในหัวข้อ ‘การถอดบทเรียนโครงการฯ ในอุตสาหกรรมพลาสติกระดับ SMEs’ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการสร้างต้นแบบโรงงานด้านพลาสติกที่บริหารจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หลังจากที่ทำสำเร็จไปแล้วจำนวนทั้งหมด 10 โรง ภายใต้โครงการสร้างโรงงานนำร่องด้านพลาสติกร่วมกับนักวิจัยของศูนย์ฯ และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในช่วงปีที่ผ่านมา
ขณะที่คุณวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรมของศูนย์ฯ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ ‘Business Canvas Model’ ในการอบรมครั้งนี้ด้วย
การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขยายผลจากโครงการวิจัยเรื่อง ‘มาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน’ โดยวันดังกล่าวเป็นการเตรียมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนกระบวนการในโรงงานและแนวคิดธุรกิจของตนเอง ให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งนี้ตามที่กรมโรงงานฯ ตั้งเป้าไว้ทั้งหมด 300 โรงทั่วประเทศ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th