ศูนย์ฯ จับมือ ‘ยูเนี่ยนไพโอเนียร์’ เจ้าของยี่ห้อวีนัส เตรียมยกระดับผลิตภัณฑ์ยางสู่ความยั่งยืน!

สองนักวิจัยปิโตรแมท ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกทิพย์ บุญเกิด อาจารย์ภาควิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ อาจารย์ภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาฯ ได้ประชุมร่วมกับคุณษิกเวช โสภาพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยของบริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

บริษัทยูเนี่ยนไพโอเนียร์เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับยาง ที่รู้จักกันดีภายใต้ยี่ห้อวีนัส ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลายประเภท อาทิ แถบและเส้นยางยืดสำหรับทำเสื้อผ้า ยางยืดออกกำลังกาย ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

โจทย์ของบริษัทฯ คือต้องการปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากยางให้มีความเป็นมิตรกับธรรมชาติมากขึ้น โดยปิโตรแมทพร้อมยืนหยัดวิจัยเคียงข้าง เพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th