ศูนย์ฯ จับกลุ่มภาครัฐ – ภาคเอกชน พูดคุยสร้างความร่วมมือในเครือข่าย

วันที่ 18 ม.ค. 65 ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับกลุ่มเครือข่ายนักวิจัยนำโดย คุณธีระพล ติรวศิน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด และ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณปัญญา โสภาศรีพันธ์ Business Stakeholder Engagement Deputy Director บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด โดยการประชุมในวันนี้เพื่อหาโอกาสให้นักวิจัยได้ร่วมมือกันในการพัฒนาโครงการเรื่องใหม่

 

ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้นำเสนอความเชี่ยวชาญและรายละเอียดของงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

 

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th