ลางานแล้วรอด

เกริ่นนำ

กลายเป็นประเด็น “เมื่อพนักงานได้ขออนุญาตลางานเนื่องจากแม่ป่วยหนัก แต่หัวหน้าไม่ให้ลาและให้กลับมาทำงาน ต่อมาเมื่อแม่เสียชีวิตจะขอลากลับบ้าน หัวหน้าก็ถามว่าจะลาออกใช่ไหม เมื่อเสร็จธุระแล้วให้มาเขียนใบลาออกได้เลย” ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก หากจะลางานบ่อย ๆ วันลาก็หมด แถมเกรงใจนายจ้าง แต่พ่อแม่ก็ต้องดูแล ปัจจุบันการลาหยุดแจ้งผ่านไลน์ก็สะดวกมากขึ้น แต่อย่าลืมว่า ต้องให้หัวหน้าตอบกลับการลานั้นด้วย เพราะถ้าหัวหน้าไม่ตอบไลน์ จะถือว่าไม่อนุมัตินะคะ

แล้วจะทำยังไงกันดี  PETROMAT จะมาไขข้อสงสัยเรื่องสิทธิที่ลูกจ้างควรรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้ค่ะ

เวลาทำงาน

งานทั่วไปไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน และไม่เกิน 48 ชั่วโมง/สัปดาห์  ส่วนงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและเป็นอันตรายสุขภาพ ต้องจัดให้มีการป้องกันที่ตัวบุคคล ให้มีเวลาทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง/วัน และไม่เกิน 42 ชั่วโมง/สัปดาห์

เวลาพัก

ระหว่างการทำงานปกติ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/วัน หลังจากลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน หรืออาจตกลงกันพักเป็นช่วงเวลาได้ แต่รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/วัน

วันหยุด

  • วันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ โดยให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน
  • วันหยุดตามประเพณี ไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ
  • ลูกจ้างที่ทำงานมาครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี ไม่น้อยกว่า 6 วันทำงาน

 

หมายเหตุ การพิจารณาสิทธิการลาเป็นไปตามนโยบายของแต่ละองค์กร

ประเภทการลา

บทกำหนดโทษ

กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายมีบทลงโทษทางอาญา หากนายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ขั้นต่ำปรับไม่เกิน 5,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th