พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางยืดสู่ความยั่งยืน ความร่วมมือใหม่ระหว่างศูนย์ฯ กับ Union Pioneer

ปิโตรแมทนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกทิพย์ บุญเกิด อาจารย์ภาควิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาฯ และนักวิจัยของศูนย์ฯ ได้ร่วมประชุมกับคุณษิกเวช โสภาพันธุ์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยของบริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยการประชุมจัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

ปิโตรแมทนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกทิพย์ บุญเกิด อาจารย์ภาควิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาฯ และนักวิจัยของศูนย์ฯ ได้ร่วมประชุมกับคุณษิกเวช โสภาพันธุ์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยของบริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยการประชุมจัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th