ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่องวัสดุเมมเบรนแบตเตอรี่ แก่ผู้บริหารบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้เดินทางไปยังบริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารนำโดยคุณหวัง วนาไพรสณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ในโอกาสที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายในหัวข้อ Recent Advances and Development on Battery Separators

ในการบรรยายครั้งนี้ ศ.ดร.หทัยกานต์ ได้เล่าถึงการพัฒนาอุปกรณ์กักเก็บพลังงานรวมถึงแบตเตอรี่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่กำลังมีความก้าวหน้าอย่างมากในปัจจุบัน

โดยส่วนสำคัญในการพัฒนาแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนคือวัสดุเมมเบรนสำหรับกั้นระหว่างขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ดังกล่าว ซึ่งผลิตได้จากวัสดุหลากหลายประเภท อาทิ PVDF, PLA/PBS, Nylon, Polyimide, Polyurethane, Polyaniline และพอลิเมอร์ชนิดอื่นๆ โดยวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติและกระบวนการที่ต่างกันออกไปในการผลิตให้เป็นเมมเบรน อันส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยเมื่อนำไปใช้งานในแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัท แอ็พพลาย ดีบี เป็นผู้ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวนด์ และกำลังมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆ รวมถึงด้านพลังงาน ซึ่งเป็นความท้าทายของบริษัทฯ โดยศูนย์ฯ พร้อมให้การสนับสนุน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th