ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมประชุม Downstream Thailand Summit 2022 มองอนาคตธุรกิจปิโตรเคมีร่วมกับองค์กรชั้นนำ

ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม Downstream Thailand Summit 2022 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ศ.ดร.หทัยกานต์ ได้นำเสนองานแก่ที่ประชุมในหัวข้อ “Recent R&D Progress in Recycling Polymers at PETROMAT” ซึ่งเกี่ยวกับโครงการวิจัยและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยเฉพาะการรีไซเคิลพลาสติกในโครงการพัฒนาต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมฯ ภายใต้มาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกระดับ SMEs ที่ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ร่วมงาน

ในการประชุมดังกล่าวมีตัวแทนจากองค์กรภาครัฐ บริษัทเอกชนไทยและต่างชาติ เข้าร่วมงานด้วย อาทิ สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท S&P Global, Global R&D, PETRONAS, Indorama Ventures และอีกหลายบริษัท โดยมีการนำเสนอความก้าวหน้าด้านปิโตรเคมี และการปรับตัวของอุตสาหกรรมปลายน้ำในประเทศไทย เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีการดักจับคาร์บอน ฯลฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th