ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Plastic & Rubber Thailand 2023

ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้รับเชิญให้ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Plastic & Rubber Thailand 2023” ซึ่งจะจัดขึ้นครั้งแรกเพื่อแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักร และวัตถุดิบ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและยาง แบบครบวงจร

การแถลงข่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ซึ่งมีการเข้าร่วมงานจากผู้แทนองค์กรที่สนับสนุนการจัดงานนี้ อาทิ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย สมาคมไทยคอมโพสิท และสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

ในงานมีการบรรยายเรื่อง “ภาพรวมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ณ ปัจจุบัน และทิศทางในอีก 2 – 3 ปีข้างหน้า” รวมถึงเรื่อง “BCG กับการลดคาร์บอนในการผลิตพลาสติก” ฯลฯ โดยคุณวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อํานวยการสถาบันพลาสติก

การบรรยายเรื่อง “พลาสติกชีวภาพ ทางเลือกสู่อุตสาหกรรมสีเขียวกับทิศทางในอนาคต” โดยคุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย และการบรรยายเรื่อง “ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยปรับปรุงระบบการผลิตและผลักดันการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและยางแห่งอนาคต” โดยคุณวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท มิตซูบิชิอีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนี้ ในงานยังมีการบรรยายเรื่อง “บทบาทของงานแสดงสินค้ากับการสนับสนุนการวางฐานไทยก้าวสู่สังคมปลอดคาร์บอน” โดยคุณสรรชาย นุ่มบุญนํา ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดงานดังกล่าว

Plastic & Rubber Thailand 2023 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2566 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยศูนย์ฯ จะเข้าร่วมงานและจัดเสวนาในงานนี้ด้วย ติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ https://www.plasticrubberthailand.com/2023/en/index.asp

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th