ผู้บริหารศูนย์ฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบ 37 ปี Chula Unisearch

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และคุณแก้วใจ คำวิลัยศักดิ์ ผู้จัดการศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการฯ ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารวิจัยจุฬาฯ

โอกาสนี้ ศ.ดร.บุนยรัชต์ ได้เป็นผู้แทนของศูนย์ฯ ในการเขียนคำอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญให้กับศูนย์บริการวิชาการฯ พร้อมถ่ายรูปร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ วัฒนา รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการฯ และคุณต่อศักดิ์ พฤกษะริตานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงานศูนย์บริการวิชาการฯ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th