ปิโตรแมทจัดไลฟ์ Bioplastic Forum ครั้งแรก ตีโจทย์แตก! มาตรฐานไบโอพลาสติก-ฟู้ดแพกเกจจิ้ง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (ปิโตรแมท) ร่วมกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ในการจัดเสวนาไบโอพลาสติก ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ Bioplastics for Food Packaging “ตีโจทย์ไบโอพลาสติก พลิกตลาดบรรจุภัณฑ์” ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ในช่วงเช้าของวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

เมื่อเวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการปิโตรแมท ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ต่อมาการเสวนาจึงเริ่มต้นขึ้นโดยวิทยากรทั้ง 3 ท่าน

คุณประกฤต หฤหรรษาพร ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ Bio-compostable บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของการหันมาใช้ไบโอพลาสติก ชนิดและการประยุกต์ใช้งานของไบโอพลาสติกแต่ละประเภท รวมถึงได้อัปเดทผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกที่พัฒนาขึ้นโดยเอสซีจีซี

หลังจากนั้น คุณศลินา แสงทอง นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้บรรยายในเรื่องข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร โดยขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมร่างประกาศฉบับใหม่ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาการใช้พลาสติกรีไซเคิลและบรรจุภัณฑ์มัลทิเลเยอร์ต่าง ๆ และที่น่าสนใจคือในอนาคตจะอนุญาตให้สามารถใช้พลาสติกรีไซเคิลเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารได้ด้วย โดยจะเริ่มจากพลาสติกชนิด PET

ขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.อำพร เสน่ห์ จากภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เสริมในเรื่องข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติกสำหรับอาหารโดยเฉพาะ โดยทางภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มีหน่วยบริการให้คำปรึกษาด้านวัสดุสัมผัสอาหารที่เปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

ช่วงท้ายของการเสวนาปิโตรแมทได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชษฐ์ โรจนพิทยากร นักวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยและพัฒนาของเอสซีจีซี ในการกล่าวปิดงาน โดยวันนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการเสวนาเป็นจำนวนมาก ท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการจัด Bioplastic Forum ครั้งต่อไปได้ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของปิโตรแมท

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th