นักวิจัยศูนย์ฯ หารือ ‘เอสแอนด์เจ’ เตรียมต่อยอด ‘นาโนเซลลูโลส’ สู่ผลิตภัณฑ์สกินแคร์

ศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว อาจองค์ นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ สังกัดภาควิชาวัสดุศาสตร์ และอาจารย์ ดร.กมลวรรณ ภาคาผล ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เพื่อหารือกับคณะทำงานของบริษัท เอสแอนด์เจอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพรส์ พลับบลิค จำกัด ในการร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ซึ่งต่อยอดจากผลงานนวัตกรรมในชื่อ ‘Green Guardian’ ของศ.ดร.ดวงดาว ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการปั้นดาว

โดยบริษัทฯ มีความสนใจผลิตภัณฑ์ในกลุ่มมาสก์บำรุงผิวหน้า โลชั่นบำรุงผิว ฯลฯ และมีความพร้อมด้านการผลิต ส่วนนักวิจัยศูนย์ฯ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในตัวนวัตกรรมดังกล่าว และพร้อมให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th