นักวิจัยศูนย์ฯ ประชุมความร่วมมือกับ ‘CIDI’ เตรียมดีไซน์ผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัสดุที่ใช้แล้ว

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และศาสตราจารย์ ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ จิตการค้า และรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ ฉายสุวรรณ์ ได้ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับคุณเกษตร น้อยพิทักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษาแห่งสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ที่ทำการศูนย์ฯ

การประชุมครั้งนี้เพื่อหารือถึงความร่วมมือในโครงการที่เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากชิ้นส่วนวัสดุที่เคยใช้งานในแท่นผลิตปิโตรเลียม เพื่อนำวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยศูนย์ฯ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ และ CIDI มีแผนจะขอทุนเพื่อดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
petromat@chula.ac.th