นวัตกรรม 𝐂𝐞𝐥𝐥𝐨-𝐠𝐮𝐦 ร่วมออกบูธในงาน “วันนักประดิษฐ์”

ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ เจ้าของนวัตกรรม Cello-gum (แบคทีเรียเซลลูโลสจากวุ้นมะพร้าว) ร่วมนำผลงานนวัตกรรมดังกล่าวไปจัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 – 2565 (Thailand Inventor’s Day 2021 & 2022) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

Cello-gum เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยได้รับทุนโครงการวิจัยปั้นดาวที่สนับสนุนโดย สป.อว. ภายใต้โครงการ “การสกัดและการดัดแปรแบคทีเรียเซลลูโลสจากเศษวุ้นมะพร้าว สู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์” ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สารให้ความคงตัวในอาหาร ในยา ฯลฯ

โดยเป็นหนึ่งในนวัตกรรมเด่นด้านการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจาก วช. ให้ได้จัดแสดงภายในงานวันนักประดิษฐ์ในปีนี้ ร่วมกับผลงานนวัตกรรมอื่น ๆ อีกกว่า 1,000 รายการ ซึ่งสร้างสรรค์โดยนักวิจัยและนักประดิษฐ์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐและภาคเอกชน ทั่วทั้งประเทศ

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th