ต้อนรับนักวิจัย ‘เอสซีจี’ ในโอกาสปีใหม่ มองไกลถึงความร่วมมือในอนาคต…

เมื่อวานนี้ (17 ม.ค. 65) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ได้ต้อนรับคณะนักวิจัยจาก บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ในโอกาสที่ทางบริษัทฯ ได้เข้ามามอบของขวัญปีใหม่ให้ทางศูนย์ฯ พร้อมกันนี้ยังได้พูดคุยเพื่อสร้างความร่วมมือกันในครั้งใหม่

 

โดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ศาสตราจารย์ ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ ได้นำเสนอแนวทางการทำงานของปิโตรแมทในปัจจุบัน ซึ่งเน้นการดำเนินโครงการวิจัยโดยขอทุนจากภาครัฐและมีภาคเอกชนเป็นส่วนร่วมในการผลักดัน ส่วนนักวิจัยของเอสซีจีนำโดย ดร.จิรุตถ์ วัดตูม (Strategy and Portfolio Manager) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะจับมือร่วมกันในอนาคต

 

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th