ศูนย์ฯ พร้อมสู้โควิด! ประดิษฐ์ “กล่องยูวีซี” มอบให้รพ.ราชวิถี

โครงการ “Ultra We กล่องห่วงใย ไร้เชื้อด้วยยูวีซี” เป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์ฯ กับภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เมธี สายศรีหยุด และ ผศ.ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย ในการประดิษฐ์เครื่องฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าด้วยรังสียูวีซี ซึ่งมีมาตรฐานรับรอง เพื่อนำไปส่งมอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการส่งมอบครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนในปี 2563

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1
254 ซอยจุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  02 2184141-2
  petromat@chula.ac.th